Tallinn Music Weeki konverents avalikustas arutlusele tulevad teemad

Foto: Tallinn Music Week

2.-8. aprillini juba kümnendat korda toimuv rahvusvaheline uue muusika ning linnakultuuri festival Tallinn Music Week avalikustas sündmuse raames aset leidva konverentsi uued teemad ja kõnelejad.

Tallinn Music Weeki juubelifestivali raames 6. -7. aprillil toimuval konverentsil „Creative Impact“ esinevad ettekannete ja aruteludega nii erinevate loomealade esindajad ja poliitikakujundajad kui ka valdkondadeülesed visionäärid. Konverentsi nelja peateema – muusika tulevik, uus majandus, inimsõbralik linnaruum ja disainmõtlemine – kõrval kerkivad esile ka märksõnad nagu tulevikuoskused, kodanikuaktiivsus, soopoliitika ja kestlik areng.

Ennekõike võtab konverents vaatluse alla sellised küsimused nagu mis seisus on aga meie aja underground klubikultuur ja ööelu, kuidas toime tulla muusikatööstuses seniajani kehtivate sooliste stereotüüpide ja ebavõrdsusega ja kas näiteks inimkond liigub vältimatult bodyhacking’u ja transhumanistliku tuleviku poole?

Samuti käsitlevad konverentsipaneelid seda, mis teeb linnad konkurentsivõimelisteks, lahkavad kauaoodatud autoriõiguse reformi staatust, analüüsivad krüptorahade olukorda ja uusi digiajastule omaseid kasumiallikaid. Tulevikutööstuse teemaliste arutelude ning tulemuslahendustele orienteeritud praktikumide kõrval pakub TMW konverents ka inspireerivaid lugusid loometööd suunavatest jõududest ning kultuuride ja põlvkondade vahelisest suhtlusest.

Kogu Tallinn Music Weeki 2018 festivali ning konverentsi kava kuulutatakse välja märtsi jooksul. Lisainfo aadressil https://tmw.ee/et/konverents/panelistid-2018.

Sarnased artiklid

Kommentaarid