Tag: kristi-raias

  • HIGH 5: Rita Ray

    Kiirete aegade kiuste õnnestus meil noor talent võtta rajalt maha ning esitada talle viis tempokat küsimust.