Lindex alustab projektiga „WE Women by Lindex”

Foto: Lindex

Meil on alati hea meel, kui maailmas võideldakse soolise võrdõiguslikkuse eest. Seda enam oli meil rõõm kuulda, et käesoleval suvel alustab Lindex projektiga „WE Women by Lindex”, mis võitlebki soolise võrdõiguslikkuse eest tarneahelas ning loob võrdsemaid ja kaasavamaid töökohti.

Projekt „WE Women by Lindex” on osa Lindexi püüdlustest, et moeettevõtte ülemaailmsesse tarneahelasse kuuluvate naiste elu paremaks muuta. Projektiga astub Lindex samme, et lõimida soolist võrdõiguslikkust ettevõtte tarnehaldussüsteemidega. Tarnijad saavad vajalikku koolitust ja toetust, et tagada soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimine äritegevuse kavandamisel, elluviimisel, järelevalvel ja hindamisel. Soolise võrdõiguslikkuse tagamise tulemuslikkust võetakse arvesse Lindexi tarnijahinnangutes.

„Just naised on need, kes hoiavad Lindexi äri käigus,” ütles Lindexi jätkusuutliku tootmise juht Anna-Karin Dahlberg. „Enamik tekstiilitöölistest, kes valmistavad meie rõivaid, on naised ning me oleme võtnud endale kohustuse nende elu paremaks muuta. Juba aastaid oleme tööliste kaasamise ja koolitamise kaudu püüdnud oma tarneahelas muudatusi teha. Nüüd lisame ülalt alla suunatud lähenemisviisi, millega soovime muuta tehaste juhtimis- ja juhatamisstiili nii, et naisi kaasataks rohkem ning nad oleksid teadlikumad soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimustest.”

„WE Women by Lindex” on kolmeaastane projekt, mis töötati välja Lindexi ja GIZ-i koostöö tulemusel, kaasates ka organisatsiooni BSR ja kohalikke vabaühendusi. Projekti alustatakse Bangladeshis Lindexi 33 tarnijaga. Projekti kaasatakse ka kümme Lindexi tarnijate hulka mittekuuluvat ettevõtet, et edendada projekti põhimõtete rakendamist Bangladeshis kõigi selle valdkonna ettevõtete hulgas. Projekti kaasatud tarnijatel on ligikaudu 82 000 töötajat ja üle poole neist on naised. Pikemas plaanis tahetakse projekti laiendada Lindexi kogu tarneahelale.

Sarnased artiklid

Kommentaarid